Disposam dels permisos oficials necessaris per realitzar:
Instal.lacions
elèctriques
Bombes (grups pressió, pous...)
Telecomunicacions (antenes, porters...)
Termos (instal.lació i reparació)
Instal·lacions
solars
Estacions transformadores i xarxes d’alta tensió
Xarxes de baixa tensió (aèries i soterrades)
 
Motors portes automàtiques corredisses
 Aspiració centralitzada